Design báo cáo thường niên

DỊCH VỤ thiết kế BÁO CÁO thông thường NIÊN

Việc design báo cáo thông thường niên cùng một số Công ty, Công ty, tập đoàn là rất cần thiết. Thời điểm báo cáo tùy thuộc vào lựa chọn của từng đơn vị, 1 số Công ty mở đầu năm tài chính vào tháng Giêng và những company khác khởi đầu năm tài chính vào tháng Tư? Tại sao một số Công ty xác định các quý theo năm dương lịch và những company khác theo xu hướng theo mùa?
Tóm lại, tại sao các doanh nghiệp lại báo cáo kết quả kinh doanh vào các thời điểm khác biệt trong năm?
Báo cáo thông thường niên là dụng cụ diễn đạt công hiệu hoạt động và kinh doanh của company không chỉ thông qua những con số thống kê hàng tháng, hàng quý, nhưng đây chính là giải pháp hiệu quả trong quan hệ của company đối cùng các cổ đông và nhà đầu tư. Đặt cổ đông nhà đầu tư hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của you thì báo cáo thông thường niên phải giới thiệu định hướng cho mọi hoạt động kinh doanh của Công ty và những giá trị cốt lõi nhưng mà company đang định hướng.

Brasol là doanh nghiệp chuyên thiết kế mỹ thuật, chúng tôi nhận design Báo Cáo thường Niên cho các doanh nghiệp, phương hướng design của Brasol là mỗi báo cáo thường niên có 1 nội dung đổi mới riêng, lên ý tưởng báo cáo được chú trọng tới từng image, con chữ, nhằm thể hiện một tín hiệu nhất quán, xuyên suốt trong tổng thể cuốn báo cáo.

bao_cao_thuong_nien

dich_vu_thiet_ke_bao_cao_thuong_nien

tác dụng hữu ích của design báo cáo thường niên

 • cung cấp toàn diện chủ đề tài chính hoạt động của doanh nghiệp,
 • thể hiện sự chuyên nghiệp với cổ đông qua phiên bản báo cáo thường niên
 • biểu thị năng lực Công ty
 • xây dựng niềm tin doanh nghiệp với nhà đầu tư

nội dung báo cáo thông thường niên bao gồm:

 • giới thiệu Công ty
 • Các sự kiện hoạt động và thành tích nổi bật trong năm thông qua
 • Định hướng phát triển Công ty trong năm đến
 • Báo cáo về hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo tình hình nhân viên
 • Báo cáo về quản trị company
 • Hoạt động nổi bật
 • Báo cáo tài chính

liên hệ tư vấn Hotline: 0968 28 22 33

BÀI VIẾT LIÊN QUAN